1. Intelektinės nuosavybės teisės
1.1. Visos intelektinės teisės į „Kelionės Jums“ svetainėje esančią tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso UAB „Kelionės Jums“, jeigu nenurodoma kitaip.
1.2. Autorinės teisės į „Kelionės Jums“ svetainėje pateikiamą informaciją priklauso fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie yra nurodyti „Kelionės Jums“ svetainėje šalia tekstinės ir grafinės informacijos.
1.3. Griežtai draudžiama be administratoriaus leidimo naudoti ar platinti „Kelionės Jums“ svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Visa „Kelionės Jums“ svetainėje esanti informacija, susijusi su asmens duomenimis, yra tvarkoma vadovaujantis "Kelionės Jums" privatumo sąlygomis.

3. Atsakomybė
3.1. Administracija stengiasi užtikrinti gerą „Kelionės Jums“ administravimo paslaugų kokybę, tačiau negarantuoja šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali sutrikti dėl gedimų trečiosioms šalims priklausančiose sistemose, nuo kurių darbo tiesiogiai priklauso ir „Kelionės Jums“ svetainės funkcionavimas.
3.2. Mes neatsakome už „Kelionės Jums“ svetainėje pateiktos informacijos, ar trečiosios šalies atsiųstos informacijos turinį bei jo nekontroliuojame ir jokiu kitu būdu nedarome jam įtakos.
3.3. Atvejais, kai „Kelionės Jums“ svetainėje yra nuorodos į trečiųjų asmenų, įstaigų, organizacijų ar pan. ir t.t. tinklalapius, neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį ar veiklą.
3.4. Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl Jūsų neteisingai pateiktos informacijos apie save /ar dėl kitokio informacijos teikimo sąlygų pažeidimo. Jūs privalote imtis visų reikalingų priemonių, savo asmeninio kompiuterio saugumui užtikrinti ir pats atsakote už savo asmeninio kompiuterio apsaugą nuo virusų.
3.5. Neatsakome už Jūsų patirtus nuostolius ir / (ar) išlaidas, susijusias su paslaugos teikimo kokybe, mūsų veiklai sutrikus dėl Force-Majeure aplinkybių.
3.6. Vartotojas savarankiškai atsako dėl visų atliktų veiksmų, „Kelionės Jums“ svetainėje tinklalapyje

4. Pranešimai
4.1. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „Kelionės Jums“ tinklalapiu, informuokite apie tai „Kelionės Jums“ svetainės administraciją.
4.2. Visa informacija susijusi su „Kelionės Jums“ svetainės naudojimo sąlygomis pateikiama interneto svetainėje „Kelionės Jums“ svetainėje

5. Taisyklių keitimas
5.1. Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai „Kelionės Jums“ svetainėje ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu.

6. Taisyklių galiojimas
6.1. Šios taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo „Kelionės Jums“ svetainėje momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.